Аліменти 2021: стягнення аліментів на дитину; аліменти з безробітного; розмір аліментів та інше

Аліменти 2021 – це кошти для утримання, які закон зобов’язує платити одного з батьків неповнолітньої дитини. Їх можуть перераховувати в добровільному порядку, а можуть – за рішенням суду.

Аліменти на утримання дитини є гарантією виконання кожним з батьків свого обов’язку забезпечувати дитину, надавати їй можливість на користування всіма благами соціального забезпечення, належним харчуванням, житлом, розвагами, надати їй захист і піклування, які необхідні для її благополуччя. При цьому, виходячи з положень чинного законодавства, доступ дитини до даних благ не залежить від перебування батьків у шлюбі.

Аліменти є власністю самої дитини, а не батьків. Батьки лише отримують та використовують їх від імені дітей. Права та обов’язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.

Увага!

Перебування батьків у шлюбі або його розірвання не впливає на обов’язок батьків утримувати дитину. Тому, навіть, якщо матір і батько не розлучені але не проживають разом, то той з батьків з ким проживає дитина може звернутись до суду із заявою про стягнення алфментів.

Богдан Янків юрист телеграм

Стягнення аліментів онлайн


Або продовж читати про Аліменти 2021Із цією послугою замовляють:

 • консультація адвоката;
 • розірвання шлюбу;
 • поділ майна через суд;
 • встановлення графіку побачень з дитиною;

від 999 грн


 

*можливе представництво колег з інших областей.

 • підготовка правової позиції;
 • складення та подання позовної заяви;
 • контроль за рухом справи у суді;
 • отримання судового рішення про стягнення аліментів.

Розмір аліментів на дитину в Україні у 2021 році

Мінімальні аліменти 2021 Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум з 01.01.2021 по 30.06.2021 становить – 1921 грн, з 01.07.2021 по 30.11.2021 становить – 2013 грн, з 01.12.2021 по 31.12.2021 становить – 2100 грн.

Для дітей віком від 6 до 18 років прожитковий мінімум з 01.01.2021 по 30.06.2021 становить – 2395 грн, з 01.07.2021 по 30.11.2021 становить – 2510 грн, з 01.12.2021 по 31.12.2021 становить – 2618 грн.

Отже, Мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме для дітей віком до 6 років:

 1. з 01.01.2021 по 30.06.2021 – 960 грн;
 2. з 01.07.2021 по 30.11.2021 – 1006,5 грн;
 3. з 01.12.2021 по 31.12.2021 – 1050 грн.

Для дітей віком від 6 до 18 років:

 1. з 01.01.2021 по 30.06.2021 – 1197,5 грн;
 2. з 01.07.2021 по 30.11.2021 – 1255 грн;
 3. з 01.12.2021 по 31.12.2021 – 1309 грн.

Щодо максимальних розмірів аліментів:
У 2021 році передбачена максимальна сума аліментів на дитину до 6 років:

 1. з 1 грудня 2020 року – 19 210 гривень;
 2. з 1 липня 2021 року – 20 130 гривень;
 3. з 1 грудня 2021 року – 21 000 гривень.

Максимальна сума аліментів на дитину від 6 років до 18 років у 2020 році:

 1. з 1 грудня 2020 року – 23 950 гривень;
 2. з 1 липня 2021 року – 25 100 гривень;
 3. з 1 грудня 2021 року – 26 180 гривень.

Подібний підрахунок проводиться у разі стягнення аліментів з заробітної плати при прив’язці до прожиткового мінімуму.

Способи стягнення аліментів

Стягнення аліментів у твердій грошовій сумі

Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі. Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше.

За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період. Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Стягнення аліментів у відсотках від доходів

Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом.

Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.

Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття.

Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі:

 • на одну дитину – однієї чверті,
 • на двох дітей – однієї третини,
 • на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Аліменти 2021: Порядок виплати у добровільному порядку

Відповідно до статті 189 Сімейного кодексу України батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини.

Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.

При укладенні нотаріально посвідченого договору про сплату аліментів на дитину батьки самостійно визначають розмір та строки витрат, керуючись при цьому нормами чинного законодавства.

При нотаріальному посвідченні договору про сплату аліментів на дитину державне мито справляється у розмірі 1 % від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Стягнення алміентів на дитину в судовому порядку

На сьогодні законодавство встановлює два способи стягнення аліментів через суд. Перший можна назвати спрощеним, а другий передбачає звичний повноцінний судовий розгляд справи про стягнення аліментів.

Перший – спрощений порядок – називається стягнення аліментів у наказному провадженні.

Суть стягнення аліментів у простішому та швидшому наказному провадженні полягає в тому, що суд не викликає сторін до суду та не відбувається судових засідань.

Стягувач аліментів подає до суду відповідну заяву, до якої обов’язково слід додати копію свідоцтва про народження дитини та довідку про місце реєстрації дитини (дитина, до речі має проживати з особою, що стягує аліменти).

Далі суд, перевіривши надані документи, виносить судовий наказ, в якому вказує про необхідність та розміри аліментів на дітей.

На практиці між поданням заяви та видачею судового наказу проходить всього від декількох днів,  до місяця щонайбільше.

Це найшвидший спосіб стягнути аліменти. До того ж найдешевший з точки зору вартості.  

Заява про видачу судового наказу може подаватися до суду як за місцем проживання стягувача аліментів так і боржника (тобто, або за Вашим місцем реєстрації, або за місцем реєстрації платника аліментів). 

Однак за судовим наказом аліменти можна стягнути лише у чітко визначених розмірах. Що це означає.

Це може бути сума яка становить 50 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, що на сьогодні є близько 1000 гривень або ж частка від заробітку  платника аліментів, а саме: 1/4 — на одну дитину, 1/3 — на двох дітей, 1/2 — на трьох і більше дітей.  

При цьому закон встановлює межу максимального розміру аліментів, які можуть стягнути на підставі судового наказу, а саме: 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Зверни увагу!

Не суд, а саме Ви як одержувач аліментів обирає, яку суму стягувати.

Якщо говорити про стягнення алміентів у наказному проваджені, то я рекомендую стягувати аліменти 2021 у частці заробітку , оскільки на сьогодні в законі чітко вказано, що мінімальний розмір аліментів у будь-якому разі не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Тобто навіть якщо у платника аліментів буде дуже низька офіційна зар­плата, то на дитину виконавець нараховуватиме аліменти, виходячи з прожиткового мінімуму.

Заява про видачу судового наказу подається у письмовій формі та підписується заявником або його представником. Відповідно до законодавства у ній повинно бути зазначено:

 1. найменування суду, до якого подається заява;
 2. прізвище, ім’я та по-батькові заявника та боржника, їх місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) заявника та боржника за його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника, а також офіційні електронні адреси та інші дані, якщо вони відомі заявнику, які ідентифікують боржника;
 3. Ваші вимоги, обставини, на яких вони грунтуються і відповідні докази, якщо такі наявні;

Строк розгляду справи про видачу судового наказу

Суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом 5 днів з дня її надходження. Розгляд проводиться без судового засідання і без повідомлення заявника і боржника. За результатами розгляду заяви суд видає судовий наказ або постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу.

Якщо рішення позитивне, то суд не пізніше наступного дня надсилає  копію наказу боржникові, суд надсилає також і  копію заяви про видачу судового наказу та додані до неї документами. Дуже важливо, що судовий наказ про стягнення аліментів скасуванню не підлягає.

Судовий наказ є виконавчим документом, підлягає примусовому виконанню та може бути пред’явлено до виконання протягом усього періоду, на який присуджені аліменти. Проте, зверну увагу, що звернутись з заявою про видачу судового наказу на жадь можуть не всі. Не можуть звертусь у випадку, якщо у платника аліментів немає зареєстрованого місця проживання, а також наявні інші особи, які вже стягують аліменти 2021 з такого платника. У такому разі одержувач аліментів повинен звертатися до суду з позовною заявою, що передбачає більш тривалий розгляд справи.

Позовне провадження для стягнення аліментів

Позови про стягнення аліментів можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача або відповідача. Перелік необхідних документів у позовному провадженні:

1. позовна заява (форма та зміст повинні відповідати ст. 175 ЦПК);

2. копія паспорта позивача;

3. копія свідоцтва про шлюб;

4. копія свідоцтва про народження спільних дітей.

При подачі заяви на аліменти 2021 потрібно враховувати, що судом може бути нарахована лише певна відсоткова частина від офіційного доходу одного з подружжя, або аліменти у твердій грошовій сумі.

Існують певні чинники, які впливають на розмір аліментних виплат. Наприклад, стан здоров’я дитини, стан здоров’я одного з подружжя, рівень доходів, наявність інших дітей у того з подружжя , який виконує аліментні зобов’язання. Тому, якщо офіційний дохід відрізняється від неофіційного, а так само при нерегулярному доході або відсутності офіційного працевлаштування, краще вимагати виплату аліментів у твердій грошовій сумі. Для цього можуть знадобитися документи, що підтверджують, що фактичний заробіток перевищує суму, зазначену в довідці про доходи. Наприклад, документи, які свідчать про придбання дорогих речей, укладанні прибуткових угод.

Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі – у справах про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів.

Отримай юридичну консультацію онлайн

Стягнення аліментів з безробітного аліменти 2021

Якщо на момент визначення розміру заборгованості платник на роботу не влаштувався, сума аліментів з безробітного розраховується виходячи із середньої зарплати в даній місцевості.

Середня заробітна плата визначається територіальними органами Державного комітету статистики України, що діє на підставі ЗУ «Про державну статистику».

Вищевказані органи надають дані щодо розміру середньої заробітної плати для конкретної місцевості на вимогу державного виконавця. Останній керується отриманими даними при визначенні того, яка сума аліментів з непрацюючого підлягає оплаті з урахуванням заборгованості.

Статус безробітного не завжди означає, що платник аліментів не заробляє. Наприклад, він може підробляти вантажником, бути різноробочим на підхваті, мати який-небудь сезонний дохід, припустимо, продавати на ринку свіжозібране овочі і фрукти.

Варіантів може бути безліч, суть полягає в тому, що людина ніде офіційно не працює, в центрі зайнятості не числиться і має непостійний, мінливий заробіток. У цьому випадку суд за заявою однієї із сторін може визначити розмір аліментів не у вигляді частини від доходу, а у вигляді твердої грошової суми.

Підставами для винесення такого рішення є наступні обставини:

– отримання платником нерегулярного, мінливого доходу;

– отримання доходу або його частини в натуральному вигляді;

– отримання доходу в іноземній валюті;

– повна відсутність заробітків, за умови, що платник перебуває на обліку в центрі зайнятості і офіційно є безробітним;

– наявність у безробітного майна на праві власності, від якого він може отримувати дохід, а визначити розмір такого доходу, і в цілому його наявність встановити складно;

– нелегальна робота безробітного або отримання доходів з різних джерел, які неможливо встановити, так само як і загальний розмір доходів;

– наявність інших обставин.

Скільки платить аліментів безробітний при визначенні їх розміру у твердій грошовій сумі?

Назвати точну суму зможе тільки суд після дослідження всіх обставин справи, наданих позивачем і відповідачем документів та інших матеріалів. Її розмір визначається з урахуванням обставин, передбачених ст. 182 СКУ.

Отже, аліменти, навіть якщо чоловік не працює, підлягають сплаті.

Якщо батько не виконує своїх обов’язків по утриманню дітей і є безробітним, потрібно подавати позовну заяву до суду, який визначить, нехай і невелику, але суму, яка буде підлягати оплаті.

Важливо розуміти, що відповідальність за дітей повинна лежати не тільки на плечах у матері, як це часто трапляється. Цю відповідальність повною мірою повинен нести і батько.

Шаблон актуальної позовної зави про стягнення аліментів з дотриманням усіх законодавчих вимог Ви можете скачати у магазині документів. 

Аліменти 2021 – графічний підсумок

Аліменти 2021

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *