Корпоративний договір

Корпоративний договір – досить нове та нетипове правове явище для українського законодавства. Хоч це явище досліджувалось і раніше, проте набрало популярності воно завдяки прийняттю Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у 2018 році. Зокрема, тепер цей закон дав чітке визначення, що ж таке цей корпоративний договір і «з чим його їдять», передбачив можливість учасників юридичної особи наперед погоджувати умови та порядок голосування на загальних зборах по конкретних питаннях. Іншими словами, хоч поняття корпоративного договору загалом не є новим, проте до нас воно «дійшло» завдяки вищезазначеному закону.

Богдан Янків юрист телеграм

Замовити послуги адвоката


Або продовж читати Що потрібно знати про Корпоративний договірІз цією послугою замовляють:

від 999 грн


 

*можливе представництво колег з інших областей.

 • аналіз ситуації;
 • підготовка проекту документів;
 • подання документів на розгляд;
 • контроль за рухом справи.

Сьогодні в статті аналізуємо особливість корпоративного договору, його правове регулювання, ознаки, мету та інші, не менш важливі нюанси, на які слід акцентувати увагу при укладені такого характеру договору.

Чинний Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначає сам корпоративний договір як договір, згідно якого учасники конкретного товариства зобов’язуються реалізувати певним чином свої права або інші повноваження, або взагалі утриматись від такої реалізації.

Ключові особливості корпоративних договорів

 • Такий вид договору за своєю природою є безвідплатним. Це означає, що за виконання зобов’язань, які передбачаються безпосередньо у договорі – не встановлюється винагорода.
 • Корпоративні договори укладаються виключно у письмовій формі;
 • В договорі мають бути чітко визначений строк та дата укладення такого договору.
 • Умови та положення корпоративних договорів є повністю конфіденційними і не підлягають розкриттю (за вийнятком, якщо певні положення повинні бути розкриті відповідно до законодавства або безпосередньо самого договору).
 • Положення договору мають пріоритетне значення порівняно з укладеними його стороною будь-якими іншими договорами, які можуть або суперечать положенням корпоративного договору.
 • З метою виконання умов та зобов’язань, передбачених корпоративним договором передбачена можливість однією із сторін видавати безвідкличні довіреності. Довіритель такого роду довіреності може передбачити, що довіреність не підлягає скасованню до закінчення її строку згідно умов корпоративного договору. Додатково зазначаємо, що безвідклична довіреність підлягає нотаріальному завіренню та автоматично скасовується після виконання умов корпоративного договору.
 • Корпоративний договір може бути укладений виключно між особами, які є учасниками конкретного товариства (Це можуть як фізичними особи, так і юридичні особи).

Цікавий факт!

Якщо в корпоративних договорах однією із сторонін виступає держава (територіальні громади, державні та комунальні підприємства або юридична особа, частка у статутному капіталі якої становить 25 та більше відсотків прямо або опосередковано належить державі або такій територіальній громаді, тоді такі корпоративні договори публікуються на офіційному веб-сайті відповідного органу державної (місцевої) влади протягом 10 днів, оскільки вони є однією із сторін в корпоративному договорі.

Предмет корпоративних договорів

Корпоративні договори врегульовують різноманітні питання в частині реалізації прав і повноважень учасників, визначених законом і статутом товариства. Предметом корпоративних договорів може бути наступне:

 • Реалізація права на купівлю частки у статутному капіталі у товаристві (в тому числі і обов’язок утриматись від переважного право на купівлю частки).
 • Здійснення права на продаж частки у статутному капіталі товариства. Для прикладу можна заздалегідь погодити ціну частки, яка буде продаватись у товаристві.
 • Право на участь в управлінні товаристві. Зокрема це може бути заздалегідь передбачений обов’язок голосувати у певний спосіб на загальних зборах учасників товариства, вчиняти інші дії, які пов’язані з управлінням товариства.
 • Здійснення прав, які пов’язані із припиненням товариства (виділом, поділом, злиттям). Як приклад – реалізація права на розподіл активів товариства у випадку його ліквідації.

Якщо загалом, то предметом корпоративних договір є не щось конкретне, а скоріше комплекс різноманітних складових: відповідні права та повноваження учасників; рамки обмеження прав та обов’язків, правила поведінки, за якими власне відбувається здійснюється реалізація вищезазначених прав на повноважень. Тобто це є дії активного характеру (реалізація своїх прав та обов’язків певним чином), або пасивного характеру (утримання від реалізації прав та обов’язків).

Увага! Корпоративні договори, в яких зазначається обов’язок учасників товариства забезпечувати результати голосування згідно вказівок органів управління відповідного товариства – є нікчемними!

Мета корпоративних договорів

Як і будь-які інші види договорів, корпоративні договори укладаються з конкретною метою між учасниками такого товариства. Хоч відносини і регулюються статутом товариством, проте зазвичай це є більш «загальні» положення. Корпоративні договори дозволяє їх конкретизувати та деталізувати різноманітні питання стосовно управління товариством, закріпити механізми для врегулювання спорів, які досить часто на практиці виникають між сторонами та погано врегульовані статутом. В тому числі і деталізація безпосередньо положень статуту та уточнення прав учасників товариства.

Якщо коротко, то корпоративні договори виступають як інструмент деталізації повноважень учасників товариства та вирішення спірних ситуацій.

Отримай юридичну консультацію онлайн

Строк корпоративних договорів

Строк договору може бути обумовленим бажанням сторін укласти його на певний, необхідний для них період часу. Строк дії договору може визначатися сторонами, проте, не може тривати довше за саме існування корпоративних відносин. Звичайно, окремі обов’язки за договором можуть зберігатися і після припинення участі особи у товаристві (поширеним прикладом є звичайно нерозголошення конфіденційної інформації та зміст корпоративного договору).

Також, строк корпоративного договору може обумовлюватись строком існування юридичної особи корпоративного типу, в межах якої він укладений. Із припиненням ТОВ відбувається й припинення договору.

Однак, на практиці зазвичай чинність корпоративних договорів є прив’язана до досягнення спільної мети для учасників конкретного товариства. У такій ситуації говорити про визначення строку дії корпоративноих договорів досить важко, оскільки складно визначити чіткий строк, протягом якого сторони досягнуть спільної мети.

Висновок

Отже, корпоративний договір – є новим явищем для українського законодавства. Корпоративні договори покликані значно деталізувати можливості учасників товариства врегулювати їх відносини на власний розсуд, оскільки статутом передбачити все – надзвичайно складно.

Оскільки це явище носить диспозитивний характер надаючи можливість врегульовувати відносини на власний розсуд учасників, але в межах чинного законодавства України, воно є досить позитивним для розвитку корпоративного законодавства України.

Основною метою його укладення між учасниками товариства є їх бажання врегулювати корпоративні правовідносини, максимально їх деталізувати. Для прикладу, питання стосовно розподілу дивідендів, наявність переважного права купити або обов’язок продати свою частку в статутному капіталі товариства, визначення ціни такого продаж, а також не наражати товариство на можливі «тупіки» та мінімізувати ризики недобросовісного поводження інших учасників товариства. За умови, якщо учасники підійдуть серйозно до «побудови своїх стосунків» на підставі корпоративних договорів – таке товаристве зможе уникнути багатьох корпоративних конфліктів між своїми учасниками, що в свою чергу, значно повисить шанси бізнесу на успіх.

Підсумуємо тезисно загальні ознаки корпоративних договорів:

 • Основною метою корпоративних договорів – є оптимізація бізнесу та механізм вирішення корпоративних спорів, які на практиці досить часто виникають між учасниками товариствами.
 • Корпоративні договори укладаються виключно між учасниками конкретного товариства.
 • Корпоративні договори укладаються у письмовій формі.
 • Корпоративні договори є безвідплатними.
 • Зміст та суть корпоративні договори є конфіденційними та не підлягають розкриттю. Інформація про такі договори не підлягає оприлюдненню, якщо самі сторони не погодили в договорі наступне. Як ми вже згадували, вийняток є лише той випадок, коли однією із сторін є держава. В такому випадку корпоративні договори публікуються на сайтах відповідних рад або державних органів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *