Реєстрація ФОП-маркетолога

У цій статті ми Вам розкажемо про реєстрацію ФОП-маркетолога, системи оподаткування, яку групу обрати при реєстрації, податки, звітність, первинні документи, договори, РРО/ПРРО для маркетолога, та які КВЕДи найбільше підходять маркетологам.

Богдан Янків юрист телеграм

Замовити послуги адвоката


Або продовж читати Реєстрація ФОП-маткетологаІз цією послугою замовляють:

від 999 грн


 

*можливе представництво колег з інших областей.

 • аналіз ситуації;
 • підготовка проекту документів;
 • подання документів на розгляд;
 • контроль за рухом справи.

Що таке маркетолог

Маркетолог – це спеціаліст, який аналізує споживчий ринок та створює стратегію просування товарів/послуг серед покупців. Досліджує, які товари/послуги будуть користуватися попитом, робить прогнози, надає рекомендації та створює рекламну компанію.

ФОП-маркетолог. Реєстрація, обрання групи та системи оподаткування

Спочатку потрібно визначитись кому Ви будете надавати послуги маркетолога.

Якщо Вашими клієнтами будуть резиденти України, Вам підходить, як ІІ так і ІІІ група спрощеної системи оподаткування або загальна система оподаткування.

Якщо клієнти нерезиденти України, Вам потрібно реєструвати ФОП ІІІ групу спрощеної системи оподаткування або загальну систему оподаткування.

Отримувати безготівкові платежі від нерезидентів, закордонних платіжних систем можуть виключно ФОП на ІІІ групі або загальники.

Звітність та податки на спрощеній системі оподаткування для маркетолога

ФОП на ІІ групі спрощеної системи оподаткування здійснює господарську діяльність з надання послуг, виробництво та/або продаж товарів, платникам єдиного податку та/або населенню.

Не може ФОП на ІІ групі спрощеної системи оподаткування надавати послуги юридичним особам чи підприємцям, які зареєстровані на загальній системі оподаткування.

Ви, як ФОП-маркетолог на ІІ групі можете надавати послуги: фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам (виключно на спрощеній системі оподаткування).

ФОП на ІІ групі спрощеної системи оподаткування сплачує:

 • Єдиний податок (ЄП) у розмірі – 20% від мінімальної заробітньої плати (1200,00 грн. станом на 2021 рік).
 • Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі – 22% від мінімальної заробітньої плати (1320,00 грн. станом на 2021 рік).

ЄП сплачується шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

ЄСВ сплачується щоквартально, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується (20 квітня, 20 липня, 20 жовтня, 20 січня).

На ІІ групі є обмеження щодо доходу – 5 млн 4 тис.грн на рік (це 834 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року).

Звітність на ІІ групі спрощеної ситеми оподаткування подається раз в рік.

 • Податкова декларація платника ЄП – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного року.
 • Звіт про суми нарахованого доходу зареєстрованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного року.

ФОП на ІІІ групі спрощеної системи оподаткування здійснює господарську діяльність з надання послуг, виробництво та/або продаж товарів, платникам єдиного податку, населенню, юридичним особам як на загальній так і на спрощеній системі оподаткування.

Ви, як ФОП-маркетолог на ІІІ групі можете надавати послуги: фізичним особам, компаніям та підприємцям, які є на загальній/спрощеній системі оподаткування.

ФОП на ІІІ групі спрощеної системи оподаткування сплачує:

 • Єдиний податок (ЄП) у розмірі – 5% від доходу.
 • Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі – 22% від мінімальної заробітньої плати (1320,00 грн. станом на 2021 рік).

ЄП сплачується щоквартально, протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал, тобто 50 днів після закінчення кожного кварталу.

ЄСВ сплачується щоквартально, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується (20 квітня, 20 липня, 20 жовтня, 20 січня).

На ІІІ групі є обмеження щодо доходу – 7 млн 2 тис.грн на рік (це 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року).

Звітність на ІІІ групі спрощеної ситеми оподаткування:

 • Податкова декларація платника ЄП (щокварталу) – протягом 39 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу.
 • Звіт про суми нарахованого доходу зареєстрованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного року.

ФОП-маркетологу зручно працювати на ІІІ групі єдиного податку, оскільки немає обмежень щодо кількості працівників, можна працювати з різними клієнтами, отримувати кошти на розрахунковий рахунок від резидентів та нерезидентів України.

Отримай юридичну консультацію онлайн

Звітність та податки на загальній системі оподаткування для маркетолога

При роботі на загальній системі оподаткування, податки нараховуються з урахуванням прибутку, який розраховується як дохід підприємця за мінусом витрат, понесених для отримання цих доходів.

Основний дохід – це виторг від реалізації. Витрати – це витрати понесені при отриманні прибутку. Витрати повинні бути: документально оформлені; належати до господарської діяльності; оплачені.

На загальній системі оподаткування немає обмежень, Ви можете продавати товар/надавати послугу різним клієнтам.

ФОП на загальній системі оподаткування сплачує:

 • Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18% від чистого доходу.
 • Військовий збір (ВЗ) – 1,5% від чистого доходу.
 • Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 22% від чистого доходу.

ПДФО та ВЗ сплачуються за 1 квартал до 20 квітня, за 2 квартал до 20 липня, за 3 квартал до 20 жовтня, за 4 квартал до 20 січня.

ЄСВ сплачується щоквартально, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується (20 квітня, 20 липня, 20 жовтня, 20 січня).

Звітність на загальній ситемі оподаткування:

 • Податкова декларацію про майновий стан та доходи – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
 • Звіт про суми нарахованого доходу зареєстрованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного року.

КВЕДи для ФОП-маркетолога

Надаємо Вам перелік КВЕДів, які реєструють маркетологи. Ці КВЕДи найбільше підходять для діяльності маркетолога.

73.11. «Рекламні агентства». Цей клас включає повний набір рекламних послуг (тобто за допомогою власних можливостей або на договірній основі), у тому числі консультаційні послуги, послуги зі створення продукту, виробництва рекламних матеріалів, їх купівлі.

73.12. «Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації». Цей клас включає надання реклами в засобах масової інформації (у засобах розповсюдження реклами), продаж або перепродаж часу та місця для різних видів реклами в засобах масової інформації (у засобах розповсюдження реклами).

73.20. «Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки». Цей клас включає вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного товару та послуг і купівельних звичок споживачів задля сприяння збуту та розроблення нових видів товарів і послуг, у т.ч. статистичний аналіз результатів; вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, статистичний аналіз результатів.

70.21. «Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю». Цей клас включає надання консультаційних послуг, управлінську й оперативну підтримку, що включає діяльність із лобіювання для підтримки компаній та інших організацій із взаємодії та зв’язків із громадськістю.

63.11. «Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність» Цей клас включає забезпечення інфраструктурою для розміщення та перероблення даних та інших відповідних послуг, забезпечення клієнтів програмно-апаратними ресурсами, забезпечення клієнтів загальними засобами, пристосованими для режиму поділу часу, діяльність з перероблення даних клієнта.

63.12 «Веб-портали» Цей клас включає керування веб-сайтами, які використовують пошукові механізми з метою створення та підтримки великих баз даних Інтернет-адрес, зазвичай подібні сайти використовують зручний формат, керування іншими веб-сайтами, які функціонують у ролі порталів в мережі Інтернет, таких як сайти ЗМІ, які періодично поновлюють інформацію.

Якщо ФОП-маркетолог бажає навчати, консультувати, проводити семінари, відповідні заходи та курси, додатково може зареєструвати:

82.30 «Організування конгресів і торговельних виставок». Цей клас включає організацію, просування і/або проведення різних подій, таких як бізнес-покази, збори, конференції та зустрічі, з організацією та наданням персоналу для роботи в місцях проведення подібних заходів або без надання персоналу.

85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.». Даний клас включає -освіту, не обумовлену будь-якими рівнями: академічне навчання, навчальні центри, які пропонують курси корекції, курси підвищення професійної кваліфікації, навчання мовам та навичкам спілкування.

63.99 «Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.». Цей клас включає надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань: надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп’ютерної технології; надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту; надання послуг з добору новин і матеріалів із преси (медійний моніторинг) тощо.

70.22. «Консультування з питань комерційної діяльності й керування». Цей клас включає надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю.

РРО/ПРРО для ФОП-маркетолога

РРО/ПРРО необхідно застосовувати тим ФОП, які працюють з готівкою, отримують платежі через системи грошових переказів, на відділені пошти і тд. Якщо ФОП працює виключно з безготівковими розрахунками (оплати послуг з рахунку на рахунок, оплати через банк, оплати через платіжний термінал) РРО/ПРРО не потрібно встановлювати.

Відповідно до ч. 14 ст. 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» РРО не застосовується при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

Станом на 2021 рік не потрібно використовувати РРО ФОП, які не перевищують ліміт 1 млн 320 тис. грн., працюють виключно з безготівковими розрахунками, надають послуги.

З 2022 року будуть діяти нові правила. Поняття, як ліміт 1 млн 320 тис. грн. вже не буде. Всі ФОП будуть зобов’язані використовувати РРО, окрім тих, які працюють з безготівковими розрахунками.

Отже, якщо ФОП надає послуги, працює з безготівкою – РРО/ПРРО не встановлюється. Якщо ФОП продає товар, працює з безготівкою – РРО/ПРРО встановлюється.

Порада для маркетологів.

Під час виставлення рахунків клієнтам, обов’язково вкажіть, що має зазначити клієнт у призначенні платежу. Інколи бувають випадки, що клієнт зазначає не вірне призначення платежу або взагалі нічого не вказує.

У випадку ФОП-маркетолога у призначенні платежу має вказуватися, наприклад: «за послуги реклами», «за консультаційні послуги», «оплата послуг за договором оферти».

Місце провадження діяльності ФОП-маркетолога

При реєстрації ФОП Ви можете обрати місце введення підприємницької діяльність. Існує три варіанти: у межах всієї території України, за адресою реєстрації ФОП та інша адреса (робоча адреса).

Якщо ФОП-маркетолог планує здійснювати діяльність у заздалегідь не визначених місцях (надання послуг у мережі Інтернет) то при реєстрації ФОП потрібно вказати місце провадження господарської діяльності «у межах всієї території України».

Первинні документи, договори та оферта

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 ПК України, для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Первинні документи ФОП-маркетолога є: банківська виписка; квитанції (акти) з оплати послуг; акт приймання-передачі наданих послуг; видаткова накладна.

Договір публічної оферти потрібен тим особам, які надають послуги через мережу Інтернет.

Всі сайти в мережі Інтернет є постачальниками послуг. Якщо договір публічної оферти відсутній, надання послуг власником сайту (постачальником) нічим не врегульовано окрім закону, а це означає, що постачальник послуги буде нести максимальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України за надані послуги.

Пропозиція укласти договір публічної оферти в електронному вигляді має містити істотні умови, передбачені законодавством для відповідного договору, і виражати реальний намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною в разі її прийняття.

Пропозиція укласти (оферту):

 • Надсилання комерційного електронного повідомлення;
 • Розміщення пропозиції (оферти) у мережі Інтернет;
 • Розміщення пропозиції (оферти) в інших інформаційно-телекомунікаційних системах.

Електронний договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти) однією стороною та його прийняття (акцепту) другою стороною.

Акцепт – це згода клієнта на умови (оферти), клієнт ознайомився з (офертою), замовив послугу, оплатив послугу.

Тому, для своєї безпеки рекомендуємо публікувати на власному сайті договір публічної оферти, у якому ви зможете прописати всі умови надання послуг та вберегти себе від недобросовісний клієнтів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *