Що потрібно знати про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)

Завдяки активному розвитку ринку нерухомості в Україні, питання про функціонування та створення такої юридичної особи, як ОСББ є звичайно не новим, проте все більше актуальне. Сьогодні розберемо що таке ОСББ, для чого його взагалі реєструють, яка його мета і функція, процедура реєстрації ОСББ та інші, правове регулювання та інші, не менш важливі нюанси.

Богдан Янків юрист телеграм

Замовити послуги адвоката


Або продовж читати Що потрібно знати про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).Із цією послугою замовляють:

від 999 грн


 

*можливе представництво колег з інших областей.

 • аналіз ситуації;
 • підготовка проекту документів;
 • подання документів на розгляд;
 • контроль за рухом справи.

ОСББ – доволі унікальна форма управління спільним майном, що дозволяє власникам самостійно вирішувати долю свого багатоквартирного будинку, відповідно поліпшувати, вдосконалювати, вирішувати питання необхідності проведення ремонтів, модернізацій та контролювати його стале функціонування. Таким чином власники мають змогу нарешті самостійно розпоряджатися своїми ж майном та коштами в разі створення ОСББ. За своєю правовою суттю ОСББ є юридичною особою.

Діяльність ОСББ полягає у тому, що ця юридична здійснює відповідні функції, з метою забезпечення реалізації прав всіх жителів та власників приміщень (як житлових, так і нежитлових) щодо володіння та користування спільним майном ОСББ, яке належить учасникам такого ОСББ, ефективне утримання будинку та прилеглої до нього території, сприяння членам ОСББ отримати житлово-комунальні та інших послуги, які будуть належної якості та за адекватними цінами, а також виконання ними своїх зобов’язань, що пов’язані з діяльністю ОСББ.

До речі, учасники ОСББ можуть самостійно регулювати та визначити рівень плати за квартиру, розмір внеску для утримання будинку, самостійно розробити структуру управління будинку. Окрім цього, питання про проведення ремонту та виділення коштів для цього – також регулюється ОСББ.

При створенні ОСББ, таке об’єднання не отримує у власність Вашу квартиру чи приміщення. ОСББ створюється виключно з метою задоволення потреб та організації комфорту жителів будинку. ОСББ може вирішувати лише питання «загального» характеру, що стосуються будинку або прилеглої до нього прибудинкової території.

Переваги власників приміщень у будинках, де функціонують ОСББ:

 • Жителів будинків стають ще й повноцінниними власниками іншого майна та приміщень, що відносяться до майна загального користування відповідного будинку;
 • мають право самостійно розробити структуру управління ОСББ з метою вирішення різного характеру проблем, пов’язаних із утриманням будинку;
 • в будь-який момент на власний розсуд можуть покращувати фізичний стан будинку, а також умови проживання у ньому;
 • в межах своїх повноважень можуть розробити механізм, метою якого є спільне вирішення проблем всіх жителів будинку;
 • можуть здійснювати повний контроль у випадку проведення ремонтних робіт будинку;
 • на власний розсуд вирішують, яких підрядників вони будуть залучати з метою покращення якості утримання будинку та прилеглої території, а також значної «мінімізації» витрати, пов’язаних із утриманням будинку;
 • повний контроль над використанням коштів для утримання будинку, прилеглої прибудинкової території, субсидій, дотацій та інше;
 • самостійна організація та контроль безпеки проживання у будинку та використання прибудинкової території, зокрема за власний рахунок встановлюють камери спостереження, організують охорони території будинку, тощо.
 • за згодою жителів будинку, учасники ОСББ можуть надавати в оренду місця, які носять характер місць загального користування для отримання доходу, який можуть використовувати для компенсації різноманітних витрати на будинок (встановлення охорони, утримання будинку, проведення ремонтів або будь-що інше, в інтересах жителів відповідного будинку).

Права та обов’язки учасників ОСББ

Оскільки ОСББ є юридичною особою, то це означає, що її учасники мають не лише права, а і відповідні обов’язки згідно установчих документів ОСББ або статуту ОСББ.

Щодо «базових» прав учасників ОСББ, то це:

 • учасники мають право взяти участь в управлінні ОСББ;
 • учасники можуть обирати (в тому числі можуть бути обраним) управлінські органи ОСББ;
 • бути ознайомленими з усіма протоколами загальних зборів ОСББ, робити ї, копії, оскаржувати в межах чинного законодавства;
 • мають право вимагати від органів управління ОСББ захист своїх прав, а також вимагати дотримання іншими учасниками «політики» ОСББ;
 • на запит отримувати в установленому законодавством (або статутом ОСББ) порядку будь-яку важливу інформацію, що стосується діяльності ОСББ, важливих змін, тощо.

Як ми вже зазначали, окрім прав учасники ОСББ мають ще й певні обов’язки, встановлені чинним законодавством та статутом. Учасники ОСББ зобов’язані:

 • дотримуватись та виконувати обов’язки учасника, які встановлюють та регулюються прийнятим статутом ОСББ;
 • дотримуватись виконання рішень органів управління ОСББ, що були прийняті в межах повноважень повноважень ОСББ;
 • використовувати приміщення, що носять характер загального користування виключно за їх цільовим призначенням, а також дотримуватися встановлених статутом правил користування приміщеннями загального користування;
 • забезпечувати підтримання всіх приміщень в хорошому стані, брати участь у проведенні поточних та капітальних ремонтів приміщень, вносити відповідно внеску на ремонти, якщо це встановлено статутом ОСББ;
 • Не порушувати права та інтереси жителів будинку та учасників ОСББ;
 • дотримуватися загальноприйнятих умов та правил утримання будинку та прилеглої прибудинкової території, правил пожежної безпеки, а також санітарних норм в межах території будинку;
 • вчасно та в повному обсязі вносити «членські» внески та різноманітні платежі, які регулюються та встановлюються ОСББ;
 • у випадку заподіяння шкоди чи збитків майну інших учасників ОСББ, або майну та приміщенням загального користування – здійснити відшкодування таких збитків, які були заподіяні;
 • дотримуватись передбачених статутом для всіх учасників ОСББ обов’язків;
 • не руйнувати та не псувати майно та приміщення загального користування, вчасно та повно інформувати учасників ОСББ про наявні проблеми із майном, його пошкодження, тощо з метою спільної ліквідації такого характеру проблем.

Створення та реєстрації ОСББ

Загалом процедуру створення ОСББ можна «розбити» на декілька етапів. Хоч саме створення ОСББ не є складним з точки зору, проте теж не без проблем і не без своїх нюансів. Зокрема, першою типовою проблемою на етапі створення ОСББ – є протидія зі сторони сусідів, які виступають проти створення такої організації в межах будинку та його прилеглої території. Друга ж проблема полягає у тому, що ініціатори створення ОСББ не завжди орієнтуються із законодавством України, яке регулює питання створення ОСББ.

На даний момент, в Україні порядок створення та в цілому функціонування ОСББ – регулюється Законом України «Законом України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”

Тепер перейдемо до етапів створення ОСББ.

Перший етап. Створення ініціативної групи.

Ініціативна група – група жителів будинку, до складу якої входить хоча б 3 власника житлового або нежитлового приміщення у відповідному будинку, які виявили намір взяти процес створення ОСББ «в свої руки» та виступають ініціаторами. Ініціативна група є свого роду підгрунтям створення ОСББ в будинку. Ініціативна група займається підготовчою роботою, розроблення статуту ОСББ, організація проведення установчих зборів, тощо.

Якщо простішими словами – ініціативна група бере на себе відповідальність безпосередньо за формування ОСББ, від якої залежить чи буде взагалі ОСББ створено в межах будинку.

Створення ініціативної групи оформляється окремим протоколом.

Другий етап. Ознайомлення із чинним законодавством, що регулює процедуру створення та управління ОСББ.

Вищезгадана ініціативна група бере на себе обов’язок із вивчення законодавчої бази, що регулює питання по ОСББ з метою підвищення ефективності на етапі його створенні, подальшого управлінні та уникненні багатьох проблем, в подальшій діяльності.

Третій етап. Переконання інших власників приміщень у необхідності створення ОСББ.

Цей етап полягає у тому, що ініціативна група повинна навести суттєві аргументи іншим жителям будинку та потенційним учасникам ще не створеного ОСББ – чому саме їм потрібне ОСББ, його переваги, роз’яснити суть. Цей етап є досить складним, оскільки не всі люди завжди готові до такого, особливо коли до цього ніколи не мали справу з такою формою як ОСББ.

Отримай юридичну консультацію онлайн

Четвертий етап. Формування списків всіх жителів будинків.

На цьому етапі ініціативна група повинна скласти перелік жителів та власників усіх житлових (або нежитлових) приміщень у будинку. Окрім переліку жителів, обов’язково необхідно зазначити точну загальну площу таких приміщень. Складання такого списку є обов’язковим та необхідним етапом, оскільки виключно жителів конкретного будинку мають право брати участь в установчих зборах ОСББ, бути учасниками відповідного ОСББ. Тобто, люди які не є власниками приміщень в будинку, але мають прописку в будинку – не мають права брати участь в установчих зборах ОСББ та бути їх членами.

П’ятий етап. Розробка статуту ОСББ.

Ініціативна група зобов’язана розробити проект майбутнього ОСББ, який буде правовою «базою» ОСББ.

Істотні умови статуту ОСББ – повинні бути взяті із «типового статуту ОСББ», який є затвердженим Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від № 141.

Тобто, Ви можете взяти «типовий статут» за основу, проте це не означає, що Ви не можете розширити його положення, додати нові, тощо. Головне, щоб такий статут не суперечив чинному законодавству України. В такому випадку рекомендується залучати юристів або інших експертів, які зможуть допомогти Вам із розробкою статуту.

Шостий етап. Ознайомлення із попередньої редакцією статуту всіх жителів будинку та потенційний учасників ОСББ.

Ініціативна група повинна ознайомити всіх жителів будинку із розробленою ними редакцією статуту, щоб вони могли ознайомитись із положення, уточнити певні моменти та внести свої пропозиції з метою удосконалення положень статуту ОСББ.

Сьомий етап. Оголошення про скликання установчих зборів ОСББ.

Наступним етапом є організація ініціативною групою повідомлення всіх жителів будинку про скликання установчих зборів ОСББ. Таке повідомлення в обов’язковому порядку здійснюється за 14 днів безпосередньо до самих зборів учасників ОСББ.

Скликання відбувається на підставі направлення повідомлення про проведення установчих зборів, яке потрібно надіслати кожному жителю будинку. Таке повідомлення може вручатись як особисто під розписку, так і шляхом направлення рекомендованого листа.

У випадку направлення такого повідомлення рекомендованим листом – відправляти такий лист потрібно за 14 днів до початку проведення установчих зборів ініціативною групою.

До речі, якщо вищезгадане повідомлення отримали не всі жителі будинку – то це може підставою для «анулювання» результатів установчих зборів ОСББ.

Восьмий етап. Проведення установчих зборів.

Після попереднього повідомлення (за 14 днів), у визначений ініціативною групою день – проводяться установчі збори учасників ОСББ. Першим кроком на зборах – є обрання голова установчих зборів. Голова таких зборів обирається шляхом голосуванням з числа присутніх жителів будинку (також це можуть будуть їх представники). Наступним кроком є обрання секретаря зборів, який буде здійснювати ведення протоколу зборів. Якщо учасники вирішили не призначати секретаря, то в такому випадку збори проводяться без участі секретаря, а отже обов’язок з ведення протоколу лягає на плечі призначеного голови зборів.

В протоколі визначається порядок питань, які будуть ухвалюватись зборами. До речі, кількість голосів учасників таких зборів визначається пропорційно до загальної площі приміщення власника (житлового або нежитлого) по відношенню до загальної площі всіх приміщень у будинку. Проте, якщо одна особа володіє кількома приміщення в будинку, якщо загальна площа таких приміщень становить більше половини площі всіх приміщень у будинку – то така особа в будь-якому випадку має лише 1 голос.

Далі відбувається розгляд згідно порядку денного. Щоб рішення було прийнято – за нього повинно віддати більше 50% всіх голосів. Мається на увазі, що рахуються не лише ті голоси, що присутні на зборах, а й ті, які по тій чи іншій причині відсутні. Всі результати голосування в обов’язковому порядку вносяться до протоколу зборів, на якому кожна особа, що брала участь у голосуванні – проставляє свій підпис.

У випадку створення ОСББ – ключове питання, що виноситься на голосування – призначення уповноваженої особи, яка буде здійснювати державну реєстрацію ОСББ у встановленому законом порядку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *